Hero image

Aktuality

Digi děti v pohybu - workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

13.03.2023
Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ Přečíst více

Makey Makey ve výuce

10.03.2023
Využití Makey Makey ve výuce. Seznámíme se s Makey Makey a jeho alternativou. Vyzkoušíme si některé aktivity, které jsou vhodné do výuky. Naprogramujeme si jednoduchou hru ve Scratchy, kterou si prostřednictvím Makey Makey zahrajeme. Přečíst více

Asertivita a řešení konfliktů II

01.03.2023
Interaktivní seminář s nahlédnutím na vlastní asertivitu, na kterém očekáváme aktivní zapojení účastníků. Asertivita jako součást zdravého sebevědomí Má agresivita a soutěživost v životě žáků své místo? Jak řešit konflikty, a proč vůbec vznikají? Ovládnutí vzteku a dalších nepříjemných emocí Přečíst více

Konference EDUKACE BEZ INDOKTRINACE

16.02.2023
Srdečně Vás zveme na konferenci věnovanou etice a charakteru s názvem EDUKACE BEZ INDOKTRINACE, kterou pořádáme 20. dubna 2023 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Na konferenci se budeme věnovat aktuálním otázkám, které se týkají každého z nás. Je možné vychovávat a vzdělávat bez indoktrinace? Je vůbec možné formovat morální charakter dětí bez indoktrinace? Jak? Jak ve škole mluvit o kontroverzních tématech? … a mnoha dalším. Přečíst více

Minecraft ve výuce - setkání Digicentra Hradec Králové

08.02.2023
Únorové setkání bude hravé. Vyzkoušíte si počítačovou hru Minecraft, která patří k nejprodávanější hrám současnosti. Seznámíte se s její vzdělávací edicí Minecraft Education, kterou dnes lze využívat nejen v informatických předmětech na ZŠ a SŠ. Přečíst více

Reálné a zobrazené vzory II

08.02.2023
Problém "nouze" využitelných identifikačních vzorů u současné mladé generace. Proč jsme často ovlivňováni až fascinováni manipulátory, hochštaplery a lidmi nehodnými? Praktické návody, jak posílit u dětí následování osob lidsky kvalitních. Přečíst více

Empatie a pomoc ve vztazích II

08.02.2023
V průběhu zážitkových aktivit se naladíme na svět druhého člověka, navážeme vzájemným nasloucháním a empatickým vnímáním jeho potřeb, pojmenujeme vlastní prožitky a naladíme se na prožitky druhého Přečíst více

Výroba elektrické energie v domácím prostředí – fyzikální setkání Elixíru do škol v Hradci Králové

31.01.2023
Tématem setkání je prezentace různých zdrojů elektrické energie a její výroba v domácích podmínkách. Setkání se bude dále zabývat výhodami a nevýhodami konkrétních druhů turbín a představením fungování asynchronního generátoru. V rámci fotovoltaiky se seznámíme s různými druhy kolektorů včetně odborné terminologie jako azimut a elevace. Dozvíme se, jak je to s návratností a jak může rentabilitu ovlivnit použití úložné baterie. Lektor je mistrem odborného výcviku elektrikářů a současně si doma postavil svépomocí dvě elektrárny, proto bude setkání založené na praktických i teoretických poznatcích uplatnitelných při výuce fyziky na středních ale i základních školách. Přečíst více

Objevná cesta do života rodiny II

18.01.2023
Pedagogické pracovníky ze základních škol zveme na seminář z etické výchovy na téma "Objevná cesta do života rodiny II". Termín: 3. února 2023 2023; 9:00 – 13:00 Místo: KÚ KHK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Lektor: Mgr. Hana Brichová Přečíst více

Možnost zúčastnit se natáčení pořadu Zázraky přírody

11.01.2023
Elixír do škol nabízí svým partnerům výjimečný zážitek – zúčastnit se natáčení Zázraků přírody v České televizi. A to díky dlouhodobé spolupráci Vladimíra Kořena s organizací Elixír do škol a jeho zapojení do Heuréky coby účastníka seminářů – učitele. Přečíst více

UČEBNICE INFORMATIKY PRO ZŠ - SETKÁNÍ DIGICENTRA HRADEC KRÁLOVÉ

10.01.2023
Setkání bude zaměřené na práci s učebnicemi informatiky pro ZŠ. Vyzkoušíme některé úlohy na rozvoj informatického myšlení z jednotlivých učebnic. Porovnáme učebnice od nakladatelství Fraus, Taktik, Dynastie - Hello Ruby a řadu dalších učebnic informatiky. Přečíst více

KAPALNÝ DUSÍK, JEHO VLASTNOSTI A EXPERIMENTY VHODNÉ DO TŘÍDY

10.01.2023
Na setkání si ukážeme experimenty s kapalným dusíkem tak, jak je lze vést se žáky. Seznámíme se s bezpečností při práci s dusíkem, jaké má dusík vlastnosti, jak kapalný dusík uchovávat a kde se využívá. Poté začneme experimentovat. V závěru účastníci mohou vytvořit facebookový profil dusíku. Přečíst více

Myslím, tedy jsem. Pozvánka na akci výuky kritického myšlení.

09.01.2023
Přijměte naše pozvání na akci s titulem Myslím, tedy jsem, během které probereme aktuální situaci ohledně revize RVP s důrazem na kompetenci k řešení problémů a představíme Vám různé přístupy k výuce kritického myšlení. Přečíst více

Digi děti v pohybu – Workshopy pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

05.01.2023
Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ Přečíst více

Výběrové řízení na pozici referent/ka oddělení projektu ve vzdělávání

05.01.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa: referent/ka oddělení projektu ve vzdělávání Přečíst více

NOVÝ ROK JAKO PŘÍLEŽITOST KE VZDĚLÁNÍ? K FORMATIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ!

04.01.2023
Patří mezi Vaše novoroční předsevzetí více se vzdělávat? Nabízíme Vám cestu, jak toto předsevzetí začít plnit hned na začátku roku. A co pro Vás připravujeme? AKREDITOVANÝ KURZ FORMATIVNÍHO HODNOCENÍ Přečíst více

Výběrové řízení na pozici metodika polytechnického vzdělávání

14.12.2022
Oznámení o vyhlášení VŘ na obsazení pracovního místa: referent/ka pro evropské projekty-metodik/metodička aktivit v obl. polytech. vzdělávání Přečíst více

Cesty k morální gramotnosti

13.12.2022
Pedagogické pracovníky ze základních a středních škol zveme na seminář z etické výchovy na téma "Cesty k morální gramotnosti". Termín: 10. ledna 2023; 14:00 – 18:00 Přečíst více

Hustota kapalin a pevných látek: lahvička s korálky

07.12.2022
Obsahem setkání jsou experimenty s hustotou kapalin a pevných látek. Účastníci za asistence lektorky vyrobí lahvičku, kam uloží poslušné korálky propočítáním hustoty vybraných kapalin a pevných látek. Vše je připravené přímo pro práci se žáky na ZŠ a SŠ. Přečíst více

Prodloužení termínu pro podání žádosti Šablony pro SŠ a VOŠ

02.12.2022
Důvodem prodloužení termínu je umožnit předložení projektů co největšího počtu oprávněných žadatelů výzvy. V současné době čelí školy a školská zařízení navýšené agendě v podobě začleňování ukrajinských žáků do škol z důvodů dopadů války na Ukrajině a přetrvávajícím problémům v důsledku pandemie Covid-19, které se odrazily v psychických potížích žáků a zvýšených požadavcích na doučování. Výzva je jedním z účinných nástrojů, jak je možné dlouhodobé i aktuální problémy v oblasti vzdělávání řešit či využít možnosti zavedení inovativních vzdělávacích metod a prostředků do rozvoje vzdělávání. Přečíst více
Přejít do archivu