Hero image

Aktuality

Zakarpatské technikum hledá českou partnerskou školu

08.07.2021
Zakarpatské technikum (střední odborná technická škola) ve městě Dubove – hledá českou partnerskou školu. Cílem spolupráce je realizace společných, oboustranně výhodných projektů. Přečíst více

Pozvánka na konferenci v Broumově

08.07.2021
s radostí si vás dovolujeme pozvat na již 3. ročník konference Učení pro život s letošním tématem: Co to znamená (se) učit V LABYRINTU DNEŠNÍCH DNŮ? S mottem: Nalaďme se! Přečíst více

KONFERENCE KAPRADÍ 2021 – Ekosystémy v ohrožení

28.06.2021
Zajímáte se o ekologii a ekologická výchova má místo i ve Vašich hodinách? Nenechte si ujít 22. ročník konference a workshopů s ekologickou tématikou KAPRADÍ s podtitulem EKOSYSTÉMY V OHROŽENÍ a rezervujte si ve svých kalendářích termín 8. října 2021. Přečíst více

GOLDEN HEART – jak ocenit neocenitelné

28.06.2021
Doporučujeme Vaší pozornosti další z našich aktivit na podporu etiky, etické výchovy a výchovy charakteru, na kterých spolupracujeme s Univerzitou Hradec Králové a Centrem pro etiku a rozvoj charakteru. Přečíst více

Pozvánka na konference Smíchovské střední průmyslové školy

21.06.2021
Dovolujeme si Vás pozvat na dvě konference, které pořádá Smíchovská střední průmyslová škola spolu s Universitou Karlovou. První je Kybernetická bezpečnost (21. a 22. června) a druhá Distanční vzdělávání a jak využít získané zkušenosti v prezenční výuce (23. a 24. června). Není tudíž nutné nikam chodit a nikam jezdit, první den se můžete dívat na živý přenos a druhý den se připojit přes videokonferenci. Přečíst více

Pozvánka na přírodovědnou exkurzi do Bílých Karpat

15.06.2021
Ve dnech 25. - 27. 6. 2021 se uskuteční přírodovědná exkurze do Bílých Karpat. Akce je určena učitelům biologie SŠ i ZŠ a koordinátorům EVVO. Jedná se o komplexní přírodovědnou expedici, kterou povedou odborníci odborných institucí (UHK a UK). Expedice je zaměřena na faunu, floru a geologii dané oblasti. Cílem kurzu je výměna poznatků z terénu mezi učiteli biologie a vědeckými pracovníky či odborníky z praxe a objevení možností k zařazení terénní výuky do hodin biologie. Přečíst více

Dotazník ČT edu pro učitele

14.06.2021
ČT edu ve spolupráci s NPI se na nás obrací s prosbou o vyplnění tohoto on-line dotazníku učiteli. Jeho vyplnění trvá přibližně 20 minut, každou odpovědí se bude ČT edu zabývat a zohlední ji při další práci na vzdělávacích zdrojích. Přečíst více

Využití nástrojů Microsoft pro vedení škol

21.05.2021
Jak plánovat školní projekty, zadávat úkoly a mít přehled o jejich plnění? Jak si nechat schvalovat cesťáky, účtenky či školní akce? Přečíst více

Jak probíhá podpora wellbeingu v základních školách sdružených v Asociaci ředitelů základních škol

20.05.2021
Přinášíme vám užitečné tipy a inspirace, které vzešly z ankety prováděné mezi členy Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) v březnu a dubnu 2021. Přečíst více

Konference PODPORA NADÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

18.05.2021
Srdečně vás zveme na online konferenci PODPORA NADÁNÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI, která vznikla ve spolupráci KAP a NPI Přečíst více

Jak pandemie ovlivnila digitální transformaci vzdělávání v ČR?

04.05.2021
Královéhradecký kraj se zúčastnil debaty zpravodajského serveru EURACTIV.cz na téma „Jak pandemie ovlivnila digitální transformaci vzdělávání v ČR? A nakolik s ní může pomoci EU?“. Přečíst více

Zahájení aktivit partnera Malá technika, z. ú.

03.05.2021
Úvodním školením pedagogů v rámci svého programu Malá technická univerzita zahájil aktivitu partner projektu IKAP II Malá technika, z. ú., a to 27. 4. 2021 v mateřské škole ve Rtyni v Podkrkonoší. Mateřská škola je nyní díky našemu projektu vybavena sadou pomůcek a metodických materiálů pro rozvoj dětí v oblastech logického myšlení, prostorového vnímání, jemné motoriky, samostatnosti, ale i práci ve skupině a všeobecně pro rozvoj pozitivního vztahu k technickým oborům. Tři učitelky MŠ absolvovaly 6 hodinové školení, které bylo celé založené na praktických ukázkách, vše si vyzkoušely pod vedením zkušeného lektora. Na konci obdržely od partnera osvědčení v programu Malá technická univerzita. Přečíst více

Erasmus+!

23.04.2021
Jak už jsme Vás informovali dříve, Evropská komise zahájila nový program Erasmus+ pro období 2021-2027. V rámci něho vyhlásila termíny pro podávání žádosti v letošním roce, které jsou 11. května (projekty mobility osob) a 20. května (projekty spolupráce). Novinkou jsou tzv. partnerství malého rozsahu, na která je letos možné získat grant ve dvou kolech – 20. května a 3. listopadu. Přečíst více

Střední článek

23.04.2021
Byla zahájena veřejná konzultace ke střednímu článku. Připojte se k ní a pomozte najít odpověď na otázku, Jak ideálně nastavit střední článek, aby zlepšoval učení, wellbeing a rovné šance žáků. Přečíst více

Výzva LETNÍ KEMPY 2021

09.04.2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19. Přečíst více

Akreditované organizace v projektu Erasmus+

09.04.2021
Všechny střední školy zřizované Královéhradeckým krajem, které požádaly Evropskou komisi o udělení akreditace, ji získaly. Blahopřejeme! Získání akreditace umožňuje školám a organizacím dlouhodobě se zapojovat do mezinárodních mobilit. Akreditace je udělována od data schválení žádosti do konce programového období, čímž je zajištěno stabilní financování pro realizaci naplánovaných aktivit. Přečíst více

Techambition zdarma otevírá interaktivní sbírku konstrukčních úloh

06.04.2021
Učit distančně geometrii může být pro učitele velký problém. Přinášíme řešení, které jim usnadní jejich nelehkou práci. Spojili jsme síly s doc. Antonínem Jančaříkem z Univerzity Karlovy a vytvořili interaktivní sbírku konstrukčních úloh. Jsou vhodné i pro mobilní telefony a automaticky se vyhodnocují. Přečíst více

Soutěžte s námi a podpořme Safari Park ve Dvoře Králové

06.04.2021
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola, Jaroměř vyhlašuje soutěž na podporu SAFARI PARKU ve Dvoře Králové nad L. v rámci projektu „Pozvi zvíře na oběd“. Přečíst více

Konzultační a poradenská podpora pro management škol a školských zařízení – dotazník

29.03.2021
Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje jako partner projektu I-KAP II (dále jen „partner“) připravilo program konzultační a poradenské podpory pro management škol a ŠZ. V rámci tohoto programu Vám partner nabízí možnost využít bezplatné poradenské pomoci financované z projektu I-KAP II. Přečíst více

Přijímačky z matiky? To dáš!

25.03.2021
přijímací zkoušky na střední školy jsou za dveřmi a čas se krátí. Pět týdnů uteče rychle. Chtěli byste pomoci, poradit nebo se třeba na poslední chvíli doučit to, co nezvládáte? Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci s týmem skvělých učitelů základních škol pro vás připravil pětitýdenní přípravný program, který vám s přípravou na přijímací zkoušky pomůže. Přečíst více
Přejít do archivu