Hero image

Aktuality

Únor 1948, politické procesy i Pražské jaro. Rozhodujte v klíčových okamžicích československé historie!

11.09.2023
Chtěli byste si rozšířit znalosti a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to bylo být jedním z československých státníků v období po druhé světové válce? Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje nabídne žákům a studentům středních a vysokých škol, ve dnech 29. 9. až 1. 10. vyzkoušet si na akci „V zájmu lidu“ například práci předsedy vlády, předsedy Národního shromáždění nebo jinou stranickou či politickou funkci. Přečíst více

MĚŘENÍ RYCHLOSTI STŘEL ZE VZDUCHOVKY - FYZIKÁLNÍ SETKÁNÍ ELIXÍRU DO ŠKOL

11.09.2023
Setkání je zaměřené na experimentální ověření zákona zachování hybnosti a energie. Většinou se tyto zákony prezentují pouze na příkladech, ale na setkání si ukážeme, jak je ověřit v praxi formou laboratorní práce. Laboratorní práci lze žákům prezentovat i frontálně. Vzduchovka bývá zpravidla k zapůjčení ve školách v kabinetech tělesné výchovy. Přečíst více

Konzultační a poradenská podpora pro management škol a školských zařízení

08.09.2023
Využijte možnost požádat o bezplatnou konzultaci se specialistou na právní problematiku v rámci programu konzultační a poradenská podpora pro management škol a školských zařízení, který je součástí projektu I-KAP II. Přečíst více

Vztahy a komunikace II

05.09.2023
Druhy komunikace Jak efektivně využívat neverbální komunikaci? Jak souvisí neverbální komunikace s verbální? Jakou roli v tom hrají emoce? Jak děti naučit pracovat s emocemi? Přečíst více

Soutěž JA TOP logo

28.08.2023
Studenti změří své síly již ve čtvrtém ročníku této populární soutěže a zdokonalí se v tvorbě grafického designu loga firmy a produkce reklamního videa produktu své firmy. Vítězové krajských kol a národního kola se mohou těšit na atraktivní ceny od partnerů soutěže. Přečíst více

Seminář Techambition

24.08.2023
Zveme vás na matematický seminář s programem Techambition. Praktický workshop se uskuteční 19. září 2023 v sídle Krajského úřadu KHK na Pivovarském náměstí v Hradci Králové. Podrobnosti uvádíme níže, na ukázku programu se můžete podívat na odkazu: Slovní úlohy v Techambition - YouTube Přečíst více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví ve školství z pohledu legislativy

19.06.2023
dovolte mi Vás a Vaše kolegy pozvat on-line seminář BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLSTVÍ Z POHLEDU LEGISLATIVY (Praxe BOZ/BOZP ve školství, možná rizika, úrazy ve školách a na brigádách , jejich odškodňování a pojistné krytí odpovědnosti za ně, který se koná ve středu 21.6.2023. Přečíst více

Duchovní rozměr člověka v etické výchově

07.06.2023
Přijměte naše pozvání na semináře etické výchovy, které jsme si pro Vás připravili na letní měsíce.. V rámci tohoto semináře se zaměříme na duchovní rozměr člověka v etické výchově a objevnou cestu do života rodiny Přečíst více

Známe vítěznou JA studentskou firmu pro rok 2022/2023!

07.06.2023
Absolutním vítězem soutěže JA Studentská firma roku 2022/2023 se stala firma Cap-it studentů Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Hradci Králové. Porotu zaujal zejména inovativní podnikatelský nápad zaměřený na aktuální bezpečnostní problém a precizní prezentace marketingu. Na trh uvedli gumičky do vlasů s ochranným povlakem uvnitř, který zabraňuje vhození drog do nápoje. Přečíst více

KIPOVY ÚLOHY PRO LEGO SPIKE PRIME ANEB LEGO SPIKE PRIME VE VÝUCE

01.06.2023
Česká sbírka úloh (Kipovy úlohy) a nápadů pro využití robotické stavebnice LEGO Spike Prime na (nejen) druhém stupni ZŠ. Postavíme si modely podle návodu, naprogramujeme je, a budeme se s nimi překonávat či soutěžit. Přečíst více

Unplugged aktivity ve výuce - DIGIcentrum Hradec Králové

22.05.2023
Unplugged aktivity na rozvoj informatického myšlení. Vyzkoušíme si různé aktivity z informatiky a vše bez počítače. Budeme počítat jedničky a nuly, budeme kódovat a šifrovat, získávat a třídit data a mnoho dalšího. Přečíst více

Kraj znovu podpoří vzdělávání ředitelů v používání aplikací Microsoft

12.05.2023
Královéhradecký kraj jako první region v ČR uspořádal se společností Microsoft navazující sérii školení Microsoft Akademie pro ředitele a vedení škol. Semináře a webináře zaměřené na práci s aplikacemi Microsoft pomohou se snižováním administrativní zátěže a zefektivněním práce vedení základních a středních škol. První setkání účastníků se uskutečnilo 9. května v sídle kraje. Přečíst více

Pozvánka na vybrané dílny v rámci konference Elixíru do škol v Hradci Králové

10.05.2023
V rámci pravidelné konference pořádané Elixírem pro učitele přírodovědných předmětů a digitálních technologií pro vás Elixír do škol připravili sérii setkání, kterých se učitelé z Královéhradeckého kraje díky podpoře projektu i-KAP II mohou zúčastnit zdarma a bez úhrady konferenčního poplatku. Pokud jste se například na konferenci nestihli přihlásit, máte nyní příležitost zúčastnit se jedné nebo více následujících dílen. Přečíst více

Etická výchova a školní podvádění

05.05.2023
Přijměte naše pozvání na další otevřený seminář etické výchovy. Téma: ETICKÁ VÝCHOVA A ŠKOLNÍ PODVÁDĚNÍ Termín: 13. června 2023; 14:00 – 18:00 Místo: KÚ KHK, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Cílová skupina: Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ Lektor: doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. Přečíst více

Hrajme si i hlavou

19.04.2023
Pozvánka na 14. ročník popularizačně vzdělávací akce Hrajme si i hlavou, kterou pořádá katedra fyziky PřF UHK. Akce se uskuteční ve dnech 22. - 23. 6. 2023 vždy od 9.00 do 16.00 v kampusu UHK. Pro žáky všech stupňů škol i širokou veřejnost budou připraveny stánky se zajímavými pokusy nejen z fyziky, chemie a biologie. Nedílnou součástí bude i pozorování hvězdářskými dalekohledy pod odborným dohledem pracovníků z Hvězdárny a planetária Hradec Králové. Více informací naleznete na přiloženém plakátu akce nebo na webových stránkách http://hrajme-si-i-hlavou.cz/ Přečíst více

Umělá inteligence ve výuce – setkání Digicentra Hradec Králové (Elixír do škol)

18.04.2023
Umělá inteligence je nástroj, který nabízí mnoho možností využití ve školství a ve výuce. Vyzkoušíme si některé známé a méně známé nástroje, které se dají využívat ve výuce. Podíváme se na různé materiály, které nám mohou pomoci se začátky při používání umělé inteligence. Přečíst více

Prezentace firem školám na podporu kariérového poradenství

17.04.2023
Cílem akce je navázat na kariérové poradenství škol, poukázat na nedostatek kvalifikované pracovní síly, podpořit studium technických a nedostatkových oborů a diskutovat s místními významnými zaměstnavateli, které profese jsou z jejich pohledu z dlouhodobého hlediska na trhu práce nejvíce žádány. Přečíst více

Peklo sociálních sítí: Odpojená a ohrožená generace

13.04.2023
Jak průnik moderních technologií ovlivňuje psychiku a chování mladé generace a jejich mezilidské vztahy? Jde o zbytečnou paniku, nebo generační ohrožení? Vyrovnají se Googlem a sociálními sítěmi zlenivělé mozky s nároky složitosti budoucího světa? Jak by měli pedagogové ve školách na odlišný/„jiný“ svět dětí reagovat? Nechat být, nebo se snažit jim porozumět… Přečíst více

RŮZNÉ? STEJNÉ! VÝUKOVÉ HRY V HODINÁCH MATEMATIKY A FYZIKY - FYZIKÁLNÍ SETKÁNÍ ELIXÍRU DO ŠKOL

05.04.2023
Umět rozpoznat danou fyzikální či matematickou veličinu, jev či zákon v různých situacích (reprezentacích) je známkou hlubšího pochopení jeho významu. Na semináři si představíme dvě sady karet s názvem Různé? Stejné! (https://www.ruznestejne.cz/) - pro fyziku a pro matematiku, ale zejména různorodé aktivity, které s nimi lze realizovat v hodinách fyziky či matematiky na druhém stupni ZŠ či SŠ. Zmíníme jednoduché varianty pro mladší žáky, ale i výzvy pro starší či pokročilejší z nich. Přečíst více

Digi děti v pohybu - workshop pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ

13.03.2023
Inspirace pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení u dětí v MŠ a na 1. stupni ZŠ Přečíst více
Přejít do archivu