Hero image

INFORMACE PRO ŠKOLY

Aktuality

Konference ke kariérovému poradenství od Euroguidance

23.11.2022
Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu pořádá konferenci pro pracovníky ze všech oblastí kariérového poradenství. Rádi bychom vás pozvali na konferenci ke kariérovému poradenství, kde budou prezentovat příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí. Na akci se můžete seznámit se zajímavými řečníky a hosty v oblasti karieroveho pořádenstvi. Přečíst více

Mechanika tekutin - fyzikální setkání Elixíru do škol

23.11.2022
Cílem setkání je realizace jednoduchých pokusů na téma hydrostatický a atmosférický tlak, podtlak, přetlak a Archimedův zákon. Zmíněné fyzikální jevy budou demonstrovány na držení cihly ve vzduchu a ve vodě, zvedání auta heverem, loďky s kotvou. Účastníci setkání budou mít rovněž příležitost k výrobě modelu pumpy. Uvedené experimenty budou moci učitelé replikovat v hodinách při výuce se žáky. Přečíst více

Týmová výzva "přehraj desku"

22.11.2022
Do 30.11.2022 se žáci z celé republiky mohou hlásit do týmové výzvy „Přehraj desku“. V rámci výzvy mají zapojené týmy za úkol zkonstruovat funkční gramofon a zaslat záznam přehrávání desky na tomto gramofonu organizátorovi výzvy. Přečíst více

Dotazníkové šetření „Tvůj pohled je pro nás důležitý! Fyzika očima žáka“

22.11.2022
Dotazníkové šetření je určeno pro učitele, kteří docházejí do regionálních center Elixíru do škol. Šetření proběhne mezi žáky 2.stupně ZŠ a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií. Cílem dotazníku je zjistit, jaký mají žáci vztah k předmětu FYZIKA a jak ve třídě vypadá taková běžná hodina FYZIKY. Dotazníky jsou otevřené od 1. 3. 2022 do 31.12.2022 (respektive do času před Vánocemi 2022). Přečíst více

Počítačová grafika na papíře pro žáky ZŠ

22.11.2022
V semináři se tentokrát zaměříme na vektorovou a rastrovou grafiku. Podíváme se, jak ji nastínit žákům na prvním i druhém stupni. Formou zážitkové pedagogiky si vyzkoušíme různé úlohy vedoucí k dosažení nových znalostí o počítačové grafice. Ukážeme si, jak využít mezipředmětových vztahů a propojit počítačovou grafiku s výtvarnou výchovou či matematikou. Přečíst více

Sociální sítě