Hero image

MAP

Místní akční plány rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

MAPy  se zaměřují hlavně na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Věnují se oblastem včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání.

MAPy se realizují ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností nebo v území stanoveném regionální stálou konferencí kraje. Místní akční plán vzniká v partnerství zřizovatelů, ředitelů, škol a vzdělávacích institucí. 

Nositelem MAPů mohou být obce, dobrovolné svazky obcí nebo místní akční skupiny a do jejich realizace musí být zapojeno aspoň 70% škol v daném území. 

 

 

 

 

Soubory ke stažení