Hero image

Kraj znovu podpoří vzdělávání ředitelů v používání aplikací Microsoft

„Náš kraj byl vůbec prvním, kde se realizoval projekt školení managementu pro vedení škol se společností Microsoft. Snažíme se ředitelům ukázat, jak efektivně používat nástroje, které jim mohou výrazně zjednodušit práci. Je nezbytné, aby ředitelé škol měli dostatek času na řízení a strategické směrování školy a zkvalitňování pedagogického procesu. Věřím, že technologie mají život zjednodušovat nikoliv komplikovat, a proto mám radost, že první běh tohoto školení měl velký úspěch a těší mě, že v sérii školení pro absolventy prvního běhu letos pokračujeme,“ řekl náměstek pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek.

Druhý pokračující běh série seminářů a webinářů zaměřených na hlubší rozvíjení znalostí začal prezenčně v sídle Královéhradeckého kraje 9. května. Účastníci Microsoft Akademie postupně během května a června absolvují celkem pět setkání v prezenční i online formě.

Vzděláváním účastníky provedou profesionální lektoři, kteří rozšíří jejich povědomí o efektivním využívání aplikací Microsoft v praxi při vedení školy, vedoucímu ke snížení administrativní zátěže a úspoře času. Chybět nebude ani sdílení dobré praxe mezi školami, tvorba formulářů a kvízů, učení s aplikací Planner – nástroj pro řízení malých týmů nebo práce v PowerAutomate, který umožňuje nastavení automatizovaných procesů ve škole.