Chcete mít poslední informace? Přihlašte se do našeho newsletteru.
Hero image

KAP KHK

Kdo jsme?

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji

V jakém období působíme?

1. 2. 2016 - 31. 1. 2022

Kolik peněz máme?

23 009 515 Kč

(85 % EU; 10 % národní zdroje; 5 % kraj)

Co děláme?

Mapujeme stav vzdělávání v regionu, zjišťujeme potřeby a přání škol, učitelů i žáků. Z toho vycházíme při tvorbě našich strategických dokumentů – krajských akčních plánů. Na základě analýzy potřeb vybíráme priority a cíle a hledáme způsoby, jak vzdělávání v kraji zlepšovat a zpříjemňovat učitelům, žákům i rodičům.

Zabýváme se těmito tématy:

 • Podnikavost, iniciativa a kreativita
 • Polytechnické vzdělávání (přírodní vědy, technické vzdělávání, environmentální témata)
 • Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Kariérové poradenství
 • Rozvoj celoživotního učení na školách
 • Podpora inkluze
 • Infrastruktura škol (např. centra odborného vzdělávání, vybavenost, digitalizace, zájmové vzdělávání…)
 • Rozvoj gramotností (zejména čtenářské a matematické) a klíčových kompetencí

Našimi cílovými skupinami jsou žáci a studenti, jejich rodiče i široká veřejnost, ale zejména učitelé a další pracovníci ve vzdělávání, jako jsou asistenti pedagogů, zaměstnanci poraden a další. Právě pro ně pořádáme různá setkání, semináře, workshopy nebo přednášky, aby se mohli dál rozvíjet, zjistit, co je nového v oboru, nebo si třeba jen popovídat s kolegy z jiných škol. Co aktuálně chystáme se dozvíte v kalendáři.

S kým spolupracujeme?

Abychom různé zlepšováky nevymýšleli od stolu, setkáváme se pravidelně s učiteli, řediteli, se zástupci různých organizací, které působí v oblasti vzdělávání, a dalšími odborníky z praxe. Vytvořili jsme čtyři tematicky zaměřené pracovní skupiny, tzv. minitýmy, které slouží jako diskuzní fóra. Každý minitým je zaměřen na jinou oblast vzdělávání:

 • Správná volba povolání (kariérové poradenství a podnikavost)
 • Vzdělávání pro život (podpora polytechnického a odborného vzdělávání)
 • Vzdělávání pro všechny (inkluzivní vzdělávání)
 • Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (gramotnosti a klíčové kompetence)

Kromě toho se setkáváme s odborníky ještě v minitýmech pro podporu digitalizace vzdělávání a pro podporu práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty.

Kontakty (email kliknutím na osobu)

Baštová Jaroslava Bc.          495 817 281 nebo 702 210 260 

Hnátová Petra Ing.                495 817 434 nebo 702 075 892 

Karousová Iveta Mgr.            495 817 451

Žitný Dominik Ing                 495 817 780