Hero image

KAP KHK

Kdo jsme? 

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji 

 

V jakém období působíme? 

1. 2. 2016 - 31. 1. 2022 

 

Kolik peněz máme?

23 009 515 Kč (85 % EU; 10 % národní zdroje; 5 % kraj) 

 

Co děláme? 

Mapujeme stav vzdělávání v regionu, zjišťujeme potřeby a přání škol, učitelů i žáků. Z toho vycházíme při tvorbě našich strategických dokumentů – krajských akčních plánů. Na základě analýzy potřeb vybíráme priority a cíle a hledáme způsoby, jak vzdělávání v kraji zlepšovat a zpříjemňovat učitelům, žákům i rodičům. 

 

Zabýváme se těmito tématy: 

Podnikavost, iniciativa a kreativita Polytechnické vzdělávání (přírodní vědy, technické vzdělávání, environmentální témata) Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli Kariérové poradenství Rozvoj celoživotního učení na školách Podpora inkluze Infrastruktura škol (např. centra odborného vzdělávání, vybavenost, digitalizace, zájmové vzdělávání…) Rozvoj gramotností (zejména čtenářské a matematické) a klíčových kompetencí Našimi cílovými skupinami jsou žáci a studenti, jejich rodiče i široká veřejnost, ale zejména učitelé a další pracovníci ve vzdělávání, jako jsou asistenti pedagogů, zaměstnanci poraden a další. Právě pro ně pořádáme různá setkání, semináře, workshopy nebo přednášky, aby se mohli dál rozvíjet, zjistit, co je nového v oboru, nebo si třeba jen popovídat s kolegy z jiných škol. Co aktuálně chystáme se dozvíte v kalendáři. 

 

S kým spolupracujeme?

Abychom různé zlepšováky nevymýšleli od stolu, setkáváme se pravidelně s učiteli, řediteli, se zástupci různých organizací, které působí v oblasti vzdělávání, a dalšími odborníky z praxe. Vytvořili jsme čtyři tematicky zaměřené pracovní skupiny, tzv. minitýmy, které slouží jako diskuzní fóra. Každý minitým je zaměřen na jinou oblast vzdělávání: Správná volba povolání (kariérové poradenství a podnikavost) Vzdělávání pro život (podpora polytechnického a odborného vzdělávání) Vzdělávání pro všechny (inkluzivní vzdělávání) Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (gramotnosti a klíčové kompetence) Kromě toho se setkáváme s odborníky ještě v minitýmech pro podporu digitalizace vzdělávání a pro podporu práce s nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty. 

 

Kontakty

  • Baštová Jaroslava Bc. 495 817 281 nebo 702 210 260
  • Hnátová Petra Ing. 495 817 434 nebo 702 075 892
  • Karousová Iveta Mgr. 495 817 451
  • Žitný Dominik Ing 495 817 780