Hero image

Duchovní rozměr člověka v etické výchově

1. Duchovní rozměr člověka v etické výchově
Během semináře vyzkoušíme osvědčené aktivity, které dětem a žákům pomáhají v orientaci v životě, v hledání jeho smyslu, rozlišování dobra a zla, porozumění životnímu cyklu. Objevíme hodnoty posilující vnitřní vyrovnanost a pozitivní vnímání světa kolem nás.


2. Objevná cesta do života rodiny II
Dobré vztahy jsou to nejdůležitější, co v životě máme. Zaměříme se proto na aktivity, které rozvíjí kvalitní a spokojené vztahy v rodině, posilují mezigenerační vztahy a podporují porozumění pro různé životní etapy.

Přihlásit na akci se můžete zde.