Hero image

Únor 1948, politické procesy i Pražské jaro. Rozhodujte v klíčových okamžicích československé historie!

Chtěli byste si rozšířit znalosti a na vlastní kůži si vyzkoušet, jaké to bylo být jedním z československých státníků v období po druhé světové válce? Krajský parlament mládeže Královéhradeckého kraje nabídne žákům a studentům středních a vysokých škol, ve dnech 29. 9. až 1. 10. vyzkoušet si na akci V zájmu lidu například práci předsedy vlády, předsedy Národního shromáždění nebo jinou stranickou či politickou funkci.

Akce je rozdělena do dvou segmentů, přednáškové a simulační. Sobotní dopoledne bude stráveno s odborníky na tuto dobu, kteří přiblíží celkové poválečné dění. Poté bude zahájena samotná simulace, kde na vás účastníky bude čekat mnoho výzev, problémů a nečekaných událostí. Každý účastník bude mít sadu cílů, které se snaží prostřednictvím svého vlivu prosadit.

Simulace však nespočívá jen v plnění daných úkolů, ale také ve správné reakci na politické události, postupování ve stranických a státnických funkcích a rozhodování o spoluobčanech. Účastníci postupují v čase a zasedají v Národním shromáždění, které je v danou chvíli hybatelem všech změn ve státě, pokud si straničtí funkcionáři neprosadí svou vůli ve státě. Pomůžete jim? Zmenšíte jejich vliv, nebo se stanete jedním z nich? To vše je na Vás,

Ačkoliv se jedná o první akci tohoto druhu pořádanou Krajským parlamentem mládeže Královéhradeckého kraje, podílejí se na ní významné regionální instituce veřejného zájmu. Zvláštní dík patří zejména Univerzitě v Hradci Králové, Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje a skautskému středisku K. Šimka v Hradci Králové, které poskytly prostory pro pořádání simulace, konání přednášek i ubytování.

Ubytování, stravování i doprovodný program zajišťují ve spolupráci s dalšími organizacemi organizátoři a celá akce je zdarma! Od dnešního dne běží přihlašování na této adrese: https://kpmkk.cz/prihlaska-na-akci-simulace-2023/