Hero image

Kontakty na nás

Baštová Jaroslava Bc. , finanční manažerka, administrator 

✉ email: jbastova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 tel.: 495 817 281, 702 210 260 

Hnátová Petra Ing. , projektová manažerka 

✉ email: phnatova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 tel.: 495 817 434, 702 075 892 

Karousová Iveta Mgr. , odborná řešitelka, věcná manažerka

✉ email: ikarousova@kr-kralovehradecky.cz; 📞 tel.: 495 817 451, 722 992 923                             

Žitný Dominik Ing. , věcný manažer  

✉ email: dzitny@kr-kralovehradecky.cz; 📞 tel.: 495 817 780, 725 575 654