Hero image

Microsoft akademie pro vedení škol

Cíl akademie

  • efektivní využívání TOP 6 Microsoft aplikací v praxi vedení škol (OneDrive, Outlook, Planner, ToDo, Teams, OneNote)
  • snížení administrativní zátěže
  • zavedení aplikací do praxe a sdílení "dobré praxe" mezi školami
  • zlepšení komunikace mezi oddělením projektů ve vzdělávání, školami a Microsoftem

Cílová skupina: vedení školy, zástupce vedení školy, IT správce
Kapacita workshopů: max. 20 účastníků na workshopu
Lektoři: Ing. Karel Klatovský, Bc. Jiří Chytil, Michael Vlček

Struktura akademie
doba realizace: 3 měsíce
4 on-line workshopy 1 x za 14 dnů: ve stejný den a čas
doba trvání jednoho workshopu: 2 hodiny (1,5 hodiny teorie, 0,5 hodiny prostor na dotazy)
prezenční setkání: 3 hodiny

Moduly
Workshop 1 - Online spolupráce nad dokumenty, úložiště dat
Workshop 2 - Projektové řízení úloh malých týmů, sledování termínů
Workshop 3 - Sdílená data a sdílené kalendáře
Workshop 4 - Zápisky, poznámky, sdílené poznámky
Prezenční setkání: prezentace nejlepších „případových studií“, sdílení dobré praxe

Kritéria absolvování
účast na všech workshopech
case study - „případová studie“
absolvování testu na education.microsoft.com  (volitelné)
aktivní účast na prezenční akci

Kontakt:
Mgr. Radka Fuksová; tel.: 722 992 723; e-mail: rfuksova@kr-kralovehradecky.cz