Hero image

Microsoft akademie pro vedení škol

Královéhradecký kraj jako první region v ČR realizoval se společností Microsoft  sérii školení Microsoft Akademie pro ředitele a vedení škol. Semináře a webináře zaměřené na práci s aplikacemi Microsoft jim pomohou se snižováním administrativní zátěže a zefektivněním práce vedení základních a středních škol.

Školení probíhá prezenční i on-line formou po dobu 2 – 3 měsíců. Většinou se jedná o 2 prezenční setkání v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a 3 on-line setkání (workshopy) na dané téma.
Je určeno pro vedení škol a jejich zástupce. Účastníci se naučí efektivně využívat Microsoft aplikací (OneDrive, Outlook, Planner, ToDo, Teams, One Note) a dalších, které jim mohou výrazně zjednodušit práci a snížit administrativní zátěž.

První běh tohoto školení měl velký úspěch, a proto jeho absolventi v sérii školení pokračují navazujícím druhým během.
Zde se naučí používat pokročilejší nástroje a novinky  Microsoft 365  jako např. Forms, Power Automate, Umělou inteligenci a další.

 

Kontakt: Ing. Michaela Kodýtková, MBA, telefon: 601 230 221
e-mail: kodytkova@kkivi.cz