Hero image

Polytechnické dílny

POLYTECHNICKÉ CENTRUM

Představujeme Vám moderní polytechnické DÍLNY, které se, i s Vaší účastí, mohou stát centrem pro rozvoj technických dovedností a kreativity pedagogů, žáků a studentů Královéhradeckého kraje. Dílny nabízejí prostor pro setkávání, experimenty a spolupráci na nových projektech.

Dílny vznikly jako součást krajského projektu I-KAP II (Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, který byl realizován v letech 2021 -2023 a financován z OP VVV Evropského sociálního fondu). Programy dílen nabízíme zájemcům nadále bezplatně.

Na co se zaměřujeme?

  • Podporujeme pedagogy při rozvoji jejich digitálních i řemeslných dovedností a didaktických kompetencí pro výuku polytechnických předmětů;
  • Zvyšujeme zájem žáků a studentů o polytechnické obory a dovednosti;
  • Sdílíme zkušenosti – jsme otevření Vašim nápadům a znalostem;
  • Umožňujeme posílit digitální kompetence všech zájemců – bez ohledu na stupeň školy (od MŠ po VŠ), věk, vzdělávací zaměření, zkušenosti s technikou nebo digitálním vybavením
  • Pomáháme školám při rozhodování, jaké vybavení pořídit. V dílnách si mohou spoustu zařízení vyzkoušet s pedagogy i žáky a ověřit si, zda je jejich plánovaná investice vhodná.

Jaké máme vybavení?

Stručné informace o vybavení najdete zde na záložce Dílny.

Něco navíc?

Rádi byste naše polytechnické dílny navštívili, ale …ano, víme, vždycky se najde nějaké to „ale“ - máte to k nám daleko nebo si nejste jisti, jestli se Vám cesta vyplatí?
Metodici a lektoři dílen za Vámi přijedou představit Dílny do Vaší školy. Některé vybavení je mobilní a lekce je proto možné provést přímo ve Vaší škole. Potřebujeme od Vás jen třídu a zvědavé žáky a pedagogy. Program můžeme přizpůsobit na míru Vašim potřebám, požadavkům a znalostem.

Zaujali jsme Vás a chcete vědět víc?

Kontaktujte naše metodiky a domluvte si konzultaci zde.
Dílny naleznete v budově SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové, Hradecká 647.

Vznik a provoz dílen byl v letech 2021 - 2023 spolufinancován z projektu I-KAP II – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.