Hero image

Virtual LAB

Virtual LAB je technologická firma s dlouholetou zkušeností. Světem moderních technologií – virtuální a rozšířené reality – provádí klienty tak, aby jejich využití dávalo smysl. Vyvíjí praktická řešení, která klientům šetří časzvyšují zisky a usnadňují práci. Řešení VR Edu Pack je virtuální třída na klíč . V praxi to vypadá tak, že si celá třída nasadí brýle pro virtuální realitu a společně se mohou pod vedením pedagoga učit (rozebírat lidskou kostru, podívat se na Mars, vidět atomovou reakci...)

Odkaz na společnost: https://virtual-lab.cz/o-nas/

Odkaz na produkty: https://virtual-lab.cz/edupack2/