Hero image

K-net s.r.o.

K-net, s.r.o je dlouholetým IT partnerem pro oblast školství. Školám pomáhá využít potenciál moderních technologií ve výuce a zlepšovat jejich IT infrastrukturu. Dodává klasické a v současné době především mobilní počítačové učebny. Mobilní tabletovou učebnu vč. mobilního nabíjecího kufru.

Odkaz na společnost:  https://www.k-net.cz/

Odkazy na produkty v oblasti IT řešení: