Hero image

Vzdělávací materiály ZŠ 2. stupeň

SEZNAM DOPORUČENÝCH ZDROJŮ K VYUŽITÍ VYUČUJÍCÍMI K REALIZACI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOL – 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ČESKÝ JAZYK

• GRAMAR.IN https://gramar.in – český jazyk pro 1. – 9. třídu ZŠ

• NABLA.CZ http://nabla.cz

• UMÍME TO https://www.umimecesky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta.

• ONLINE CVIČENÍ https://onlinecviceni.cz/exc/list_sel-topics.php

• SCIO https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin - v době uzavření škol je zdarma

zpřístupněno 500 online testů z M a ČJ. Testy jsou určeny žákům 3. až 9. tříd, zaberou 10 – 20

minut. Odkaz pro rodiče: https://www.scio.cz/procvicovaci-testy. Odkaz pro učitele:

https://www.sciodat.cz

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

MATEMATIKA

• MATIKA.IN https://www.matika.in/cs/ - matematika pro 1. – 9. třídu ZŠ

• NABLA.CZ http://nabla.cz

• UMÍME TO https://www.umimematiku.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta.

• ONLINE CVIČENÍ https://onlinecviceni.cz/exc/list_sel-topics.php

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi, existuje

i jako mobilní aplikace.

• SCIO https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin - v době uzavření škol je zdarma

zpřístupněno 500 online testů z M a ČJ. Testy jsou určeny žákům 3. až 9. tříd, zaberou 10 – 20

minut. Odkaz pro rodiče: https://www.scio.cz/procvicovaci-testy. Odkaz pro učitele:

https://www.sciodat.cz

• ISIBALO https://isibalo.com – výuková videa, příklady na procvičení

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

• DRILLANDSKILL https://www.drillandskill.com/cs - procvičování učiva

ANGLICKÝ JAZYK

• UMÍME TO https://www.umimecesky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta

• QUIZZ a QUIZLET https://quizizz.com ; https://quizlet.com – v angličtině. Vytváření vlastních

kvízů a her, procvičování slovíček v angličtině.

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

• SCHOOL OF LIFE

https://www.youtube.com/user/schooloflifechannel/playlists?fbclid=IwAR1x88O4Hg6kd9L2

Px-9GLpDo54QYu7q_zSgpMuj283FGLpdthA5mKVaAFE – kanál v angličtině, různá školní

témata.

• DRILLANDSKILL https://www.drillandskill.com/cs - procvičování učiva

• SEDUO https://www.seduo.cz Kurzy jsou na různá témata, zdarma jsou jen některé. Využitelné

např. pro studium anglického jazyka.

• DUOLINGO https://cs.duolingo.com/ - aplikace pro učení cizích jazyků.

NĚMECKÝ JAZYK

• UMÍME TO https://www.umimenemecky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

• VČELKA https://www.vcelka.cz – čtení, interaktivní cvičení vhodná i pro děti se specifickými

poruchami učení nebo pro cizince. Využitelná i v telefonu nebo tabletu.

PŘÍRODOPIS

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi. Existuje

i jako mobilní aplikace.

• NABLA.CZ http://nabla.cz

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

• DRILLANDSKILL https://www.drillandskill.com/cs- procvičování učiva – M, Ch, Z, Pří, cizí jazyky

CHEMIE

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi. Existuje

i jako mobilní aplikace.

• NABLA.CZ http://nabla.cz

• ISIBALO https://isibalo.com –výuková videa, příklady na procvičení.

• PRVKY.CZ http://www.prvky.com – výklad některých kapitol z chemie a interaktivní periodická

tabulka prvků

• MINECRAFT FOR EDUCATION https://education.minecraft.net – PC hra uzpůsobená pro

vzdělávací prostředí, lze využít při výuce programování nebo chemie. Formulář pro využití

Minecraftu zdarma do konce června distančně:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR9aEp4IDUl

1Btyk35gpMsipUQThDRTlET0JaVEg3VEVCMFI4Vk81VFdKNi4u . Článek o využití Minecraftu při

výuce viz: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/minecraft-education-vevyuce/r~62b6968c57a811ea80ca0cc47ab5f122/

• DRILLANDSKILL https://www.drillandskill.com/cs - procvičování učiva

FYZIKA

• ISIBALO https://isibalo.com – výuková videa, příklady na procvičení

ICT, POČÍTAČE

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi. Existuje

i jako mobilní aplikace.

• UMÍME TO https://www.umimeto.org - procvičování

ZEMĚPIS

• GEOGRAF.IN https://geograf.in – zeměpis pro 1. – 9. třídu ZŠ

FINANČNÍ GRAMOTNOST

• ZLATKA.IN https://www.zlatka.in – finanční gramotnost pro 1. – 9. třídu ZŠ

HUMANITNÍ VĚDY (Dějepis, Občanská nauka, Mediální výchova)

• UMÍME TO https://www.umimefakta.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta

• JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH https://www.jsns.cz – audiovizuální lekce pro humanitní obory -

Dějepis, Občanská nauka. Na portál je nutná registrace, ale vše je zdarma. Žákům je možné

nasdílet jednotlivé filmy (tlačítko „zpřístupnit filmy“), pracovní materiály je možné rozeslat emailem.

• OBČANKÁŘI https://elearning.obcankari.cz/courses - pro učitele občanské nauky. Aktuálně

jsou k dispozici dva kurzy z oblasti moderních dějin a multikulturní výchovy.

• VYPRÁVĚJ PŘÍBĚH http://vypravej.pametnaroda.cz – pro žáky od 4. tříd ZŠ po SŠ. Aktuálně lze

využít projekt Dokumentaristou z domova, které umožňuje žákům práci doma s využitím

dějepisu a občanské nauky. Žáci mají za úkol vyhledat v okolí/v rodině pamětníka a jeho příběh

převést do audiovizuální podoby.

• MODERNÍ DĚJINY https://modernidejiny.czúrubrika/metodika - kvalitně zpracované matriály

pro výuku dějepisu a občanské nauky z období 20. století.

• OLD MAPS ONLINE https://www.oldmapsonline.org – v angličtině. Pro učitele dějepisu, je

možné vyhledávat historické mapy míst z celého světa.

• TRAINBRA.IN https://www.trainbra.in – rozvoj kritického myšlení

• GOOGLE ARTS AND CULTURE https://artsandculture.google.com – v angličtině. Pro učitele

výtvarné výchovy, portál nabízí fotografie mnoha uměleckých děl.

• SVĚT MÉDIÍ https://svetmedii.info a http://www.svetmedii.info/otevrena-ucebnice/ - nabízí

zpracované kapitoly z mediální výchovy. Web vznikl v rámci povinně volitelného předmětu

pražského Gymnázia Na Zatlance