Hero image

Vzdělávací materiály ZŠ 1. stupeň

SEZNAM DOPORUČENÝCH ZDROJŮ K VYUŽITÍ VYUČUJÍCÍMI K REALIZACI DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBDOBÍ UZAVŘENÍ ŠKOL – 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ČESKÝ JAZYK

• GRAMAR.IN https://gramar.in – český jazyk pro 1. – 9. třídu ZŠ.

• UMÍME TO https://www.umimecesky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta.

• VČELKA https://www.vcelka.cz – čtení, interaktivní cvičení vhodná i pro děti se specifickými

poruchami učení nebo pro cizince. Využitelná i v telefonu nebo tabletu.

• ONLINE CVIČENÍ https://onlinecviceni.cz/exc/list_sel-topics.php

• ŠKOLÁKOV.EU https://www.skolakov.eu

• SCIO https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin - v době uzavření škol je zdarma

zpřístupněno 500 online testů z M a ČJ. Testy jsou určeny žákům 3. až 9. tříd, zaberou 10 – 20

minut. Odkaz pro rodiče: https://www.scio.cz/procvicovaci-testy. Odkaz pro učitele:

https://www.sciodat.cz

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

MATEMATIKA

• MATIKA.IN https://www.matika.in/cs/ - matematika pro 1. – 9. třídu ZŠ

• NABLA.CZ http://nabla.cz

• UMÍME TO https://www.umimematiku.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta.

• ONLINE CVIČENÍ https://onlinecviceni.cz/exc/list_sel-topics.php

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi, existuje

i jako mobilní aplikace.

• ŠKOLÁKOV.EU https://www.skolakov.eu

• SCIO https://www.testovani.cz/Projekt/3/testy-do-hodin - v době uzavření škol je zdarma

zpřístupněno 500 online testů z M a ČJ. Testy jsou určeny žákům 3. až 9. tříd, zaberou 10 – 20

minut. Odkaz pro rodiče: https://www.scio.cz/procvicovaci-testy. Odkaz pro učitele:

https://www.sciodat.cz

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

ANGLICKÝ JAZYK

• UMÍME TO https://www.umimecesky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta

• QUIZZ a QUIZLET https://quizizz.com ; https://quizlet.com – v angličtině. Vytváření vlastních

kvízů a her, procvičování slovíček v angličtině.

• ŠKOLÁKOV.EU https://www.skolakov.eu

• YOUTUBE https://youtube.com/?gl=CZ&hl=cs – vzdělávací videa, výběr viz článek:

https://perpetuum.cz/2019/11/jak-se-vzdelavat-ve-volnych-chvilich-zkuste-youtube/

NĚMECKÝ JAZYK

• UMÍME TO https://www.umimenemecky.cz - procvičování, cvičení zaměřená na fakta

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

• VČELKA https://www.vcelka.cz – čtení, interaktivní cvičení vhodná i pro děti se specifickými

poruchami učení nebo pro cizince. Využitelná i v telefonu nebo tabletu.

PŘÍRODOVĚDA

• KHAN ACADEMY https://cs.khanacademy.org/- vzdělávací web s interaktivními videi, existuje

i jako mobilní aplikace.

• ŠKOLÁKOV.EU https://www.skolakov.eu

VLASTIVĚDA

• GEOGRAF.IN https://geograf.in – zeměpis pro 1. – 9. třídu ZŠ

• ŠKOLÁKOV.EU https://www.skolakov.eu

FINANČNÍ GRAMOTNOST

• ZLATKA.IN https://www.zlatka.in – finanční gramotnost pro 1. – 9. třídu ZŠ