Hero image

KAP II minitýmy

Co jsou minitýmy?

Jedná se o skupinu odborníků přímo z praxe, kteří se daným tématem přímo zabývají. V každém minitýmu jsou zástupci z řad učitelů, ředitelů škol, zaměstnavatelů a dalších organizací. Při tvorbě minitýmů jsme dbali i na regionální disparity, tudíž členové jsou z celého Královehradeckého kraje, nikoliv pouze z Hradce Králové.