Hero image

I-KAP II Partneři

Partneři projektu

Naši partneři v projektu realizují řadu zajímavých aktivit, jak můžete zjistit po kliknutí na odkazy pod názvy partnerů níže:

KA2 PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, DIGITALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

KA2 PODPORA PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY

KA2 PODPORA ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI S DŮRAZEM NA KRITICKÉ MYŠLENÍ

KA2 PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

KA3 PREVENCE PŘEDČASNÝCH ODCHODŮ ZE VZDĚLÁVÁNÍ 

KA4 PODPORA ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE VZDĚLÁVÁNÍ

  • Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

KA5 PODPORA A ROZVOJ NADOBOROVÝCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ

  • Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje

KA6 PODPORA SŠ PŘIPRAVUJÍCÍCH K VÝKONU REGULOVANÉ PROFESE PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

  • Gymnázium a střední odborná škola pedagogická, Nová Paka