Hero image

Informace

Klíčová témata KAP 

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě; 
  • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání); 
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů; 
  • Rozvoj kariérového poradenství;
  • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání; 
  • Podpora inkluze; 
  • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).