Chcete mít poslední informace? Přihlašte se do našeho newsletteru.
Hero image

Informace

KAP bude zaměřen na intervence směřující ke zkvalitnění řízení škol a zvýšení kvality ve vzdělávání a začlenění či rozvoj dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol.

Klíčová témata KAP

Témata povinná

 • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě;
 • Podpora polytechnického vzdělávání (přírodovědné, technické a environmentální vzdělávání);
 • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů;
 • Rozvoj kariérového poradenství;–Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání;
 • Podpora inkluze;
 • Infrastruktura SŠ a VOŠ (oblast podpory přírodovědného a technického vzdělávání, podpora center odborného vzdělávání, podpora cizích jazyků, konektivity škol a digitálních kompetencí, sociální inkluze, celoživotního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání).

Témata nepovinná:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • ICT kompetence
 • Čtenářská a matematická gramotnost

Tato témata byla rozdělena do 4 oblastí, tzv. platforem (diskuzních fór):

 1. Správná volba povolání (podpora kariérového poradenství, rozvoje kpodnikavosti, iniciativě a kreativitě)
 2. Vzdělávání pro život (podpora odborného a polytechnického vzdělávání, dalšího profesního vzdělávání, spolupráce škol a zaměstnavatelů, rozvoj infrastruktury SŠ a VOŠ)
 3. Vzdělávání pro všechny (podpora inkluzivního vzdělávání)
 4. Vzdělávání pro rozvoj osobnosti (rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí žáků

Cílové skupiny projektu:

 • Pedagogičtí pracovníci
 • Pracovníci a dobrovolní pracovníci organizacípůsobících voblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a voblasti neformálního a zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Pracovníci organizací působících ve vzdělávání, výzkumu a poradenství
 • Pracovníci popularizující vědu a kurikulární reformu
 • Rodiče dětí a žáků-Studenti VŠ (budoucí pedagogičtí pracovníci)
 • Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení
 • Veřejnost
 • Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působící ve vzdělávací politice