Hero image

Zveme vás na online konferenci Učíme formativne.cz

Zveme vás na online konferenci Učíme formativne.cz, která proběhne v pátek 12. listopadu. Zahraničním hostem bude Harry Fletcher-Wood, autor publikace Responzivní výuka, která u nás vyšla v říjnu 2021. Přednáška bude simultánně překládána do českého jazyka.

Vedle Fletcher-Wooda zazní přednášky učitelů a ředitelů škol,proběhne panelová diskuse a učitelé také povedou interaktivní workshopy.

Formativní hodnocení je jedním z účinných a ověřených postupů, který pomáhá žákům v učení. Akce má za cíl představit praktické způsoby, jak formativní hodnocení ve výuce používat.

Pořadatelé konference jsou Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a EDUkační LABoratoř. Účast je bezplatná, program a registraci naleznete na www.formativne.cz/konference.