Hero image

Záznam webináře „Sdílení dobré praxe: 3D modely ve výuce přírodních věd“

Záznam webináře „Sdílení dobré praxe: 3D modely ve výuce přírodních věd“, který jsme pořádali 5. listopadu 2020.

https://youtu.be/j-BrpK4_RqI

 

Web pro učitelské přípravy s pomůckou Corinth - přípravy na hodinu, záznamy webinářů, metodiky pro distanční výuku atd. 

https://www.corinth3d.com/cs/ucebni-materialy  

  

Rozhovor s paní učitelkou Mgr. Michaelou Půlpánovou – inspirace pro použití pomůcky Corinth ve výuce

https://www.corinth3d.com/cs/blog/pulpanova-corinth-a-lifeliqe-setri-cas-ucitelum