Hero image

Zahájení aktivit partnera Malá technika, z. ú.

Úvodním školením pedagogů v rámci svého programu Malá technická univerzita zahájil aktivitu partner projektu IKAP II Malá technika, z. ú., a to 27. 4. 2021 v mateřské škole ve Rtyni v Podkrkonoší. Mateřská škola je nyní díky našemu projektu vybavena sadou pomůcek a metodických materiálů pro rozvoj dětí v oblastech logického myšlení, prostorového vnímání, jemné motoriky, samostatnosti, ale i práci ve skupině a všeobecně pro rozvoj pozitivního vztahu k technickým oborům. Tři učitelky MŠ absolvovaly 6 hodinové školení, které bylo celé založené na praktických ukázkách, vše si vyzkoušely pod vedením zkušeného lektora. Na konci obdržely od partnera osvědčení v programu Malá technická univerzita.

V mateřské škole bude následovat série 10 denních ukázkových lekcí přímo s dětmi vždy na konkrétní téma, které povede zkušený lektor Malé techniky. Témata, kterým se budou děti nejen v MŠ Rtyně v Podkrkonoší věnovat, jsou Stavitel města, Malý architekt, Malý inženýr, Malý projektant, Stavitel mostů, Stavitel věží, Malý vodohospodář, Malý energetik, Malý zpracovatel odpadů a Malý archeolog.