Hero image

Webinář – Aktivizace žáků ve výuce

Na webináři se můžete nejen seznámit s online nástroji pro aktivizaci žáků a studentů v běžné výuce, ale zároveň si je také sami vyzkoušet. 

Díky těmto nástrojům můžete významně zvýšit aktivitu žáků a upravit tak obsah výuky dle jejich aktuálních potřeb. Jedná se zejména o nástroje, které odbourávají nevýhody frontálního způsobu výuky, jako je například Socrative, Nearpod, Slido atp. Podíváme se na nástroje pro získání okamžité zpětné vazby prostřednictvím IT, například i za využití jejich vlastních mobilních telefonů.   

Pro aktivní účast na webináři bude dobré mít připraven mobilní telefon nebo tablet s možností čtení QR kódu (např. Skener QR a čárových kódů – ke stažení zde). Úplně ideální pak bude, když budete moci na jednom zařízení (notebook, PC) sledovat webinář a na druhém zařízení pracovat jako žák. Tak si webinář vyzkoušíte opravdu naplno a budete mít příležitost zjistit, jak vypadá taková hodina z pohledu žáka.  

Webinářem Aktivizace žáků ve výuce vás provede Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D., pedagog se zkušenostmi ze základního, středního i vysokého školství, který aktivně působí jako učitel, provozuje portál Moderní výuka a podílí se na školení pedagogů.

 

Webinář připravil tým projektu Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut, v rámci tematické oblasti Plánování a řízení.  Je určený zejména pedagogům, ale i ředitelům škol, všem, kteří se ve škole podílejí na plánování vzdělávacích aktivit (například formou školních akčních plánů), ale i dalším zájemcům. 

  

Odkaz na registrační formulář je ZDE

 

Odkaz na web se seznamem dalších webinářů: http://www.nuv.cz/p-kap/webinare-p-kap-2021