Hero image

Výsledky dotazníku, téma online vzdělávání, cílová skupina rodiče

Zveřejňujeme výsledky šetření, které proběhlo v Královéhradeckém kraji během krize COVID-19. Cílem bylo zjistit, jak rodiče vnímají kvalitu online výuky během současné situace. Celkem bylo téměř 1000 respondentů. Stručné shrnutí výsledků (přesné odpovědi najdete v souboru pod článkem): 

1. Do jaké třídy chodí Vaše dítě/děti? (ročník) – nejčastěji 4., 5., 3., třída. 

2. Jak s Vámi/dítětem škola komunikuje? – nejčastěji – e-mail, jednotné informační prostřední školy, web. 

3. Jak probíhá vzdělávání? Nejčastěji po e-mailu (zadávání úkolů) a online, většinou v kombinaci více nástrojů. Byly uvedeny i odpovědi, kdy zadání proběhlo pouze 12. 3. 

4. Jak často probíhá vzdělávání/zadávání úkolů? Nejčastěji několikrát týdně. 

5. Máte dostatečné technické vybavení pro online výuku Vašeho dítěte? V naprosté většině ano. 

6. Máte dostatečně rychlé připojení na internet? V naprosté většině ano. 

7. Věnuje se Vaše dítě také jiným vzdělávacím aktivitám než úkolům zadaným ze školy? Většinou ano. 

8. Jakým mimoškolním vzdělávacím aktivitám se Vaše dítě věnuje? Nejčastěji sport/venkovní aktivity, umělecké aktivity (hudba, tanec, výtvarná výchova, divadlo), příprava na další studium, vzdělávání 

9. Kolik času věnuje Vaše dítě mimoškolním vzdělávacím aktivitám? Nejčastěji denně. 

10. Nakolik je nutné zapojení Vás jako rodiče do plnění školní práce dítěte? Nejčastěji ze 75%. 

11. Sleduje Vaše dítě vzdělávací program České televize "UčíTelka"? Cca polovina ne, druhá polovina ano nebo nepravidelně. 

12. Co se Vám při práci do školy s Vaším dítětem či při komunikaci se školou osvědčilo? Co byste doporučili? Nejčastěji online výuka a komunikace s učitelem. 

13. Co byste změnili při výuce na dálku, zadávání úkolů či komunikaci se školou? Současné nastavení vyhovuje cca 1/3 respondentů, ostatní by měnili např. frekvenci komunikace, uvítali by menší zátěž dětí ze strany učitelů, lepší vysvětlení látky. 

14. Co je dle Vašeho názoru na aktuální situaci a online vzdělávání nejkomplikovanější a nejnáročnější? Časová náročnost, sladění práce a učení. 

15. Jakou pomoc při online vzdělávání Vašeho dítěte byste nejvíce ocenili? Třetina respondentů podporu nepotřebuje, ostatní pokud ano, tak srozumitelné nastavení online výuky.