Hero image

Výběrové řízení na pozici referent/ka oddělení projektu ve vzdělávání

Ředitel Krajského úřadu

vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení č. 66/2022 (VR_66_22) na obsazení pracovního místa:

druh práce:referent/ka oddělení projektů ve vzdělávání (odbor školství)
pracovní poměr:

na dobu určitou (do 30.11.2023)

termín nástupu:

01.02.2023, popř. dle dohody

platové zařazení:
 
11. platová třída
místo výkonu práce:

Hradec Králové

 

Bližší informace k obsahu práce Vám podá


Mgr. Martin Němeček, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání, mobil: +420 720 045 011, e-mail: mnemecek@kr-kralovehradecky.cz

 

Uzávěrka přihlášek je 18.01.2023 v 17:00 hod.
(v této lhůtě musí být přihláška doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje).


Přihlášku v požadovanými náležitostmi zašlete na níže uvedenou adresu v zalepené obálce s uvedením adresy podavatele, s označením čísla výběrového řízení a nápisem NEOTVÍRAT.
Královéhradecký kraj – Krajský úřad
Odbor kancelář ředitele KÚ – oddělení personální
VR_66_22
Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové

 

Více informací ZDE