Hero image

Veletrh digitálních technologií ve vzdělávání

Na jarní konferenci zaměřenou na digitalizaci vzdělávání a na potřebu škol získat lepší orientaci v nabízeném hardwaru a vzdělávacím softwaru jsme navázali Veletrhem digitálních technologií ve vzdělávání. V jeho rámci proběhla v sále zastupitelstva Královéhradeckého kraje série přednášek na téma digitální technologie ve školách a průmysl 4.0. Zároveň byly ve foyer umístěny stánky škol, firem a neziskových organizací, jako jsou např. ČVUT, Unicorn College, Smart Bit, Khanova škola, onlinejazyky.cz, Techambition a další. Pro zájemce probíhala prezentace virtuální reality žáky Smíchovské střední průmyslové školy. Stěžejní přednášky patřily Masarykovu ústavu vyšších studií nebo Institutu technického vzdělávání při ČVUT. Největší ohlas u diváků měl humanoidní robot Pepper, prezentovaný Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky. Další významný vstup patřil panu Radko Sáblíkovi, řediteli Smíchovské střední průmyslové školy, který se s účastníky podělil o zkušenosti s digitalizací ve své škole.