Hero image

V lavici - nabídka webinářů březen

Webináře

V příloze naleznete nabídku online vzdělávacích webinářů, jejichž výhodou je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Kompletní nabídku najdete na webových stránkách www.vlavici.cz

Pomůcky, pracovní sešity, hry 

V příloze dále naleznete nabídku celé řady didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Dále také objevíte didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům.  Kompletní nabídku najdete na www.eshop.vlavici.cz

Přijímací zkoušky

Přijímačky V lavici, kde tisícovky otázek slouží jako příprava k přijímacím zkouškám najdete na www.prijimacky.vlavici.cz. V rámci licence pro třídu je možné pracovat na testech společně, jednotlivé účty můžete nabídnout vašim žákům končících ročníků, aby hravě zvládli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo na střední školy. V rámci webové aplikace získá každý uživatel zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zadaní.

Logopedie V lavici 

Pro nejmenší děti z mateřských škol je spuštěna nová webová aplikace – Logopedie V lavici. Aplikace slouží jako pomocník pro paní učitelky, rodiče i zábava pro samotné děti. Pomocí více než 10 tisíc cvičení můžou děti rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, rozvíjet artikulační dovednosti, trénovat grafomotoriku apod. Demoverzi je možné vyzkoušet na www.logopedie.vlavici.cz