Hero image

Učitelé přírodovědných předmětů sobě 2022

Program


10.00 – 11:45 Dopolední blok

Aktivity do výuky fyziky a digitálních kompetencí
Prezentace Elixíru do škol, z. ú.
 

Tvorba a ověření souboru učebních úloh z bioorganické chemie
Veronika Špidlenová, Univerzita Hradec Králové


Práce zaměřena na úlohy z bioorganické chemie se stupňující se náročností.
 

Aktivizační metody v počátečním chemickém vzdělávání
Barbora Hnyková, Univerzita Hradec Králové
Zamyšlení nad problematikou aktivizace žáka v počátečním chemickém vzdělávání na víceletém gymnáziu (případně v odpovídajících ročnících na ZŠ). Předložení několika návrhů aktivizačních metod společně s nezbytnými didaktickými podklady, vyhodnocení jejich aplikace ve výuce.
 

Nové technologie jako téma pro integrovanou výuku přírodovědných předmětů
Mgr. Pavel Antoš, Gymnázium, Kolín III, Žižkova 162
V tomto vstupu se seznámíte s několika relativně moderními materiály, které se mohou dočkat v budoucnosti bohatého uplatnění a zmínka o nich může ve výuce žáky zaujmout. Aby bylo možné plně pochopit význam, strukturu či vlastnosti těchto materiálů, je potřeba vhodně propojit poznatky fyziky a chemie, což tyto nové materiály činí vhodnými tématy pro tematicky integrovanou výuku přírodovědných předmětů na gymnaziální úrovni. Některé z prezentovaných pracovních listů byly ověřeny v takové výuce na gymnáziu.
 

Houby a lišejníky ve výuce biologie na středních školách
Kateřina Gajdošová, Univerzita Hradec Králové
Představení vybraných materiálů (pracovní listy, náměty na laboratorní cvičení) využitelných při výuce tematického celku houby a lišejníky v hodinách biologie.

12:15 – 14:00 Odpolední blok

Ze země opět do země
Mgr. Alena Janková, ZŠ Habrmanová, HK
Vstup je zaměřený na přirozenou recyklaci bioodpadu tedy kompostování. Vychází ze žákovského projektu, který byl se žáky devátých ročníků uskutečněn v loňském školním roce. Lektorka seznámí kolegy s vermikompostováním na jejich škole, s jeho přínosem pro člověka a jeho využitím ve výuce.
 

Padlet ve výuce přírodopisu a biologie
Mgr. Eva Polášková, Ph.D., Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
Padlet je on-line nástroj, který umožňuje sdílení obrázků, textů, odkazů a lze ho využít jako virtuální sdílenou nástěnku, na kterou lze „připnout“ cokoli. Příspěvek se věnuje seznámení s nástrojem Padlet, jeho výhodám a nevýhodám, základním možnostem ovládání, a především využití ve výuce přírodopisu a biologie. Součástí prezentace jsou ukázky a inspirace z praxe a možnost si Padlet v roli žáka vyzkoušet.
 

Rostlino, nezlob se! aneb procvičování systému krytosemenných rostlin.
Mgr. Lucie Luštincová, G B. Němcové
Jedná se o představení didaktické hry na procvičení poznávání krytosemenných rostlin a jejich systému. Hra je určena spíše pro střední školu, ale v zúžené verzi je možné použít i na školách základních.
 

Exkurzní lokality v Děčíně - 2. část
Mgr. Lukáš Bartoň, Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace
V příspěvku se posluchači seznámí s dalšími více či méně známými lokalitami v okolí města Děčín, které jsou vhodné pro botanické, zoologické nebo geologické exkurze. Součastí presentace jsou návrhy vhodných tras a jejich přibližná časová náročnost.
 

14:00 Diskuze
Bezprostředně po skončení přírodovědného setkání Učitelé přírodovědných předmětů sobě bude v místě probíhat setkání členů Krajského metodického kabinetu pro Přírodovědné vzdělávání v rámci projektu SYPO, na které jste rovněž srdečně zváni.
 

15:00 Závěr

 

Na akci je nutné se přihlásit, přihlásit se můžete zde.

Soubory ke stažení