Chcete mít poslední informace? Přihlašte se do našeho newsletteru.
Hero image

Sdílení zkušeností škol s online výukou

Sdílení zkušeností škol s online výukou

 

Co nám online vzdělávání dalo a vzalo a co to vlastně je?

 

Agenda:

  • konkrétní zkušenosti škol s online vzděláváním,
  • překážky, kterým školy musejí čelit,
  • výhled do budoucna, tedy jak v dalších školních letech zkušenosti využít nejen v případně podobné situaci, ale i za normálního stavu – co z online vzdělání bychom měli zachovat,
  • odpověď na otázku, co pro školy v této věci může udělat zřizovatel a kraj.

 

Pozvaní účastníci: zástupci škol, MAP, odborů školství ORP, ČŠI, NPI ČR, Univerzita Hradec Králové, lektoři iniciativy Školy sobě, Královéhradecký kraj

Moderátor: Jakub Novák (UHK)

Termín: 10.6. od 14:00 první stupeň ZŠ

               17.6. od 14:00 druhý stupeň ZŠ

18.6. od 14:00 SŠ

Účast možná aktivní (s příspěvkem) i pasivní (bez příspěvku).

 

Odkaz, na němž budou online setkání probíhat: https://meet.google.com/wnp-gfeo-bsn?authuser=1.