Hero image

RŮZNÉ? STEJNÉ! VÝUKOVÉ HRY V HODINÁCH MATEMATIKY A FYZIKY - FYZIKÁLNÍ SETKÁNÍ ELIXÍRU DO ŠKOL

Umět rozpoznat danou fyzikální či matematickou veličinu, jev či zákon v různých situacích (reprezentacích) je známkou hlubšího pochopení jeho významu. Na semináři si představíme dvě sady karet s názvem Různé? Stejné! (https://www.ruznestejne.cz/) - pro fyziku a pro matematiku, ale zejména různorodé aktivity, které s nimi lze realizovat v hodinách fyziky či matematiky na druhém stupni ZŠ či SŠ. Zmíníme jednoduché varianty pro mladší žáky, ale i výzvy pro starší či pokročilejší z nich.
Ukážeme si jak krátké několikaminutové hříčky, tak delší (celohodinové) aktivity. Využití karet je opravdu velmi různorodé.

 

Kdy:      12. 4. 2023 od 16.00 do 18.00

Kde:      Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové, Komenského 234

Lektor:  RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.

Forma:  Prezenční

 

Účast na akci není zpoplatněna, ale je třeba se na ni přihlásit prostřednictvím odkazu: Různé? stejné! Výukové hry v hodinách matematiky a fyziky

Akce se koná v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II, reg. č. 02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.