Hero image

Projekt P-AP nabízí online konzultace na téma: Šablony I pro SŠ a VOŠ (OP JAK)

Online konzultace Vás provede všemi fázemi projektu tzv. šablon. Od strategického výběru vhodných aktivit pro školu či školské zařízení, přes věcný výklad jednotlivých aktivit, až po výstupy, které budou dokládány do Zpráv o realizaci projektu.
Cílem této výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.
Konzultacemi Vás provází naši zkušení odborníci a veškeré poskytované informace jsou plně v souladu s výkladem MŠMT.

 

Konzultace jsou realizované prostřednictvím MS Teams. Délka konzultace je cca 2 hodiny.
Veškeré konzultace jsou pro účastníky zdarma v rámci projektu Metodická podpora akčního plánování v území (P-AP).
Cílová skupina: širší vedení škol, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, zástupci RT KAP + další aktéři v území, kteří se podílejí na rozvoji vzdělávání.

 

Vybrat si můžete z následujících termínů:

- Pátek 1. 7. 2022, 9:00 – 11:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Soňa Baueršímová

- Pondělí 11. 7. 2022, 9:00 – 11:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Soňa Baueršímová

- Pondělí 22. 8. 2022, 9:00 – 11:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Soňa Baueršímová

- Pondělí 29. 8. 2022, 9:00 – 11:00 – ONLINE přes TEAMS (přihlásit se můžete zde) – přednáší Soňa Baueršímová

 

Přihlaste se, prosím, elektronicky prostřednictvím odkazu u jednotlivých termínů.
Pokud budete mít potíže s přihlášením, můžete využít i přihlášení prostřednictvím e-mailu: sarka.pirklova@npi.cz .
Na tento email, prosím, zašlete přihlášku ve formátu: Jméno, příjmení, organizace, e-mail, termín konzultace.