Hero image

Program Interreg ČR - Polsko 2021-2027

V současnosti probíhá příprava nového přeshraničního programu Interreg ČR - Polsko 2021-2027, program by měl být schválen v prvním pololetí příštího roku, následně začnou být vyhlašovány první výzvy. Základní informace o novém přeshraničním programu (finanční alokace, podporované aktivity apod.) naleznete zde.

 

Přesto, že v rámci přípravy programu může ještě dojít k některým úpravám, začínají již být připravovány první projektové záměry pro nový přeshraniční program. Na základě dohody Dolnoslezského vojvodství s Královéhradeckým krajem a sekretariátem přeshraničního programu se uskuteční první akce pro potenciální žadatele - Burza partnerství a to dne 22. října 2021 od 10:00 do 14:30 hodin v Centru vědy a umění Stara Kopalnia (revitalizovaný důlní areál) v polském Valbřichu. Více informací, včetně programu a formuláře pro přihlášení, naleznete na webu Královéhradeckého kraje zde (sekce Aktuality). 

 

Partneři z Královéhradeckého kraje dosahují v česko-polských přeshraničních programech dlouhodobě výborných výsledků. Více o doposud realizovaných a inspirativních projektech nebo mikroprojektech s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje zde (přeshraniční program v programovém období 2007-2013) nebo zde (přeshraniční program v programovém období 2014-2020), případně v nově vytvářené mapě přeshraničních projektů (zatím v oblasti cestovního ruchu) zde