Hero image

Priority a novinky programu Erasmus+ (2021-2027)

Program Erasmus+ je úspěšným vzdělávacím programem EU a bude nadále pokračovat i v dalším programovém období 2021-2027. V novém období je rozpočet programu navýšen na téměř dvojnásobek oproti předchozímu období. Nyní se očekává, že bude schváleno Nařízení pro program Erasmus+ 2021-2027 a následně bude v jarních měsících ze strany Evropské komise vyhlášena výzva 2021.


Program bude stále nabízet možnost zapojit se do projektů mobilit osob a do projektů mezinárodní spolupráce. Rolí národní agentury v České republice (stejně jako v předchozím období) byl pověřen Dům zahraniční spolupráce (www.dzs.cz). Více informací naleznete v příloze.