Hero image

Prezentace nástroje Teams pro školy v Královéhradeckém kraji

Prezentace nástroje Teams pro školy v Královéhradeckém kraji pátek 27.3. 2019 od 15:00 Prosíme, aby se všichni v 15:00 připojili přes níže uvedený link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af992ba190b344e11ad104c17488b53ef%40thread.tacv2/1585226443239?context=%7b%22Tid%22%3a%225afb7075-a742-4407-84c0-efbd74178186%22%2c%22Oid%22%3a%22f743ce32-ff81-427a-9bc1-c902a927361c%22%7d Samotná prezentace začne v 15:15, prosíme, aby se všichni připojili již v 15:00, aby bylo možné případně vyřešit problémy s technikou. Pro připojení stačí webový prohlížeč, doporučujeme Google Chrome. Určitě nebude fungovat starý Internet Explorer. Postup připojení k prezentaci (můžete vyzkoušet již nyní): - klikněte na výše uvedený odkaz - stránka nabídne možnost stažení aplikace - není třeba, klikněte na tlačítko Připojit se místo toho na webu - naběhne stránka "Schůzka probíhá", zde zadejte své jméno a stiskněte na tlačítko Připojit se Agenda: - Představení nástroje Teams a ukázka použití v reálně škole (ZŠ Chodovice) - Jaké jsou možnosti - co vám usnadní Teams oproti komunikaci přes emaily / Bakaláře - Zkušenosti při zavádění na různých typech škol (první stupeň, druhý stupeň, střední škola atd.), jak to děti zvládají - Odpovědi na časté obavy učitelů / rodičů - Dotazy / diskuse