Hero image

Přehled zajímavých článků na internetu

Výběr zajímavých článků https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru Rozcestník MŠMT, najdete zde aktuální informace, které souvisí se současným mimořádným stavem. Informace jsou přehledně uspořádány podle subjektů, kterých se daná informace týká. Zároveň se dozvíte vše potřebné k přijímacím řízením a maturitním zkouškám. http://www.nuv.cz/p-kap/skolni-poradenske-pracoviste-v-nouzovem-rezimu Článek, který se zabývá tématem školních poradenských pracovišť a tím, co mohou nabídnout v dobách krize. Tipy pro asistenty pedagoga a školní asistenty. https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22491/5-veci-ktere-udelejte-pro-zachovani-online-vzdelavani-po-navratu-do-skol.html/ Článek na téma online vzdělávání a co se s ním stane až se žáci vrátí zpátky do škol. Jaká pozitiva online vzdělávání přináší a jak je zachovat i v dobách míru.