Hero image

Pozvánka na webinář na téma "Podpora podnikavého absolventa"

Rádi bychom Vás pozvali na webinář na téma Podpora podnikavého absolventa na bázi podnikání (minipodniky, projekty, soutěže) určený k výměně zkušeností mezi kraji. Webinář pořádá projekt Podpora krajského akčního plánování, jehož nositelem je Národní pedagogický institut České republiky, v rámci tematické oblasti Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě. Je určen zejména pro přátele podnikavosti z řad realizačních týmů KAP, tematických skupin (minitýmů apod.) a odborné veřejnosti. Webinář se uskuteční prostřednictvím MS Teams. Účastník souhlasí s pořizováním audiovizuálního záznamu tohoto webináře. Prosíme o registraci do 3. 6. 2020 do 12:00 hod. Program setkání je v příloze. Odkaz na webovou pozvánku:http://www.nuv.cz/p-kap/webinar-podnikavost Případné dotazy směřujte na adresu office.pkap@npicr.cz