Hero image

Pozvánka na vybrané dílny v rámci konference Elixíru do škol v Hradci Králové

1. BLOK Pátek 19.5. 19:45 - 21:15


a. Kde se třese země? 
Lektor: Jakub Holec (Národní pedagogický institut)
Anotace: V rámci workshopu si zažijeme ukázkovou lekci na téma zemětřesení. Budeme s využitím dat o výskytu zemětřesení a apliakce Google Earth hledat místa s častými otřesy země. Součástí bude diskuze nad možnostmi propojení tématu s výukou fyziky na druhém stupni ZŠ a SŠ.

b. Tabulkový kalkulátor ve fyzice
Lektor: Martin Gembec (iQLANDIA)
Anotace: Tabulkový kalkulátor je typickou ukázkou rozvíjení digitální gramotnosti žáků. Ideálně se hodí pro automatizaci zpracování měření. Vyzkoušíme si to na konkrétní úloze a ukážeme další možnosti.

2. BLOK Sobota 20.5. 8:15 - 9:45

a. Máme BEE-BOT... a co teď s ním?'
Lektorka: Lucie Khasová
Anotace: Nejen nad touto otázkou se společně zamyslíme při našem workshopu. Na příkladech z MŠ si ukážeme jak lze cenově dostupnou robotickou hračku smysluplně využít ve výuce v MŠ a nižších ročnících prvního stupně. 

b. Digitální wellbeing dětí, rodičů a učitelů
Lektor: Jan Kršňák (Digideti.cz)
Anotace: Beseda bude vysoce interaktivní, abychom se mohli zabývat všemi aspekty digitalizace společnosti a člověka, které budou příchozí zajímat. Můžeme se věnovat jak výchově a rodičovství, tak vzdělání a jeho proměnám tváří v tvář digidětem navyklým poznávat svět nejen ve škole, ale i na internetu.

3. BLOK Sobota 20.5. 17:30 - 19:00
a. Informatika bez počítače
Lektor: Petr Coufal (PřF UHK)
Anotace: Unplugged aktivity na rozvoj informatického myšlení. Vyzkoušíme si různé aktivity z informatiky a vše bez počítače. Budeme počítat jedničky a nuly, budeme kódovat a šifrovat, získávat a třídit data a mnoho dalšího.

b. OrgPad v profesním i osobním životě učitele: praktické tipy

Lektor: Václav Maněna
Anotace: Ukážeme si, jak můžete využít OrgPad ve výuce, při plánování výuky a tvorbě příprav. Na praktických příkladech se dozvíte, v čem je tento nástroj jedinečný a jak ho můžete využít jako zdroj hotových výukových materiálů, které tvoří čeští učitelé. Ke všemu nám bude stačit bezplatná verze. Vše si můžete rovnou zkoušet na mobilu nebo jiném vlastním zařízení, ale můžete se klidně jen dívat a nechat se inspirovat.

Na jednotlivé dílny je nutné se přihlásit prostřednictvím odkazu ZDE.

Hlásit se můžete na více dílen v různých blocích. Sběr přihlášek bude probíhat do čtvrtka 11.5. do 19:00 nebo do naplnění kapacity. Po přihlášení na jednotlivé dílny obdržíte na e-mail uvedený v registraci upřesňující informace.

Uvedené dílny se konají v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192.