Hero image

Pozvánka na přírodovědnou exkurzi do Bílých Karpat

Ve dnech 25. - 27. 6. 2021 se uskuteční přírodovědná exkurze do Bílých Karpat

 

Akce je určena učitelům biologie SŠ i ZŠ a koordinátorům EVVO. Jedná se o komplexní přírodovědnou expedici, kterou povedou odborníci odborných institucí (UHK a UK). Expedice je zaměřena na faunu, floru a geologii dané oblasti. Cílem kurzu je výměna poznatků z terénu mezi učiteli biologie a vědeckými pracovníky či odborníky z praxe a objevení možností k zařazení terénní výuky do hodin biologie. Více informací najdete v pozvánce v příloze.

 

Témata exkurze jsou:

  • Ekologické projekty
  • Tropičtí terarijní živočichové
  • Vodní ptactvo, původní druhy ryb
  • Krajinářské a botanické zajímavosti
  • Komplex chráněných luk a stepí

 

V případě zájmu vyplňte závazný přihlašovací formulář, který najdete na: https://forms.gle/vk4brBVWuYELcQVAA.