Hero image

Počítačová grafika na papíře pro žáky ZŠ

V semináři se tentokrát zaměříme na vektorovou a rastrovou grafiku. Podíváme se, jak ji nastínit žákům na prvním i druhém stupni. Formou zážitkové pedagogiky si vyzkoušíme různé úlohy vedoucí k dosažení nových znalostí o počítačové grafice. Ukážeme si, jak využít mezipředmětových vztahů a propojit počítačovou grafiku s výtvarnou výchovou či matematikou. 

Kdy:      30.11. 2022 od 17.00 do 19.00
Kde:      Přírodovědecká fakulta UHK, budova S, učebna S7
Lektor:  Mgr. Iva Hervertová
Forma: Prezenční