Hero image

Nové webináře projektu P-KAP

Webináře jsou opět určeny učitelům a vedení středních škol a vyšších odborných škol, ale i zástupcům krajů a dalším zájemcům o probírané téma. Online setkání pro vás připravil tým P-KAP v čele s garanty jednotlivých tematických oblastí a odbornými garanty z krajů. Více podrobností o sérii webinářů naleznete na tomto odkazu.

 

Webináře se týkají následujících témat:

 • Rozvoj výuky cizích jazyků
 • Čtenářská a matematická gramotnost
 • Řízení a plánování
 • Kariérové poradenství vč prevence předčas. odchodů,
  Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli
 • Školy jako centra celoživotnho učení
 • Digitální kompetence
 • Podpora inkluze
 • Řízení a plánování
 • Podpora polytechnického vzdělávání