Hero image

Pedagogická fakulta UHK nabízí školení v rozvoji digitální gramotnosti pro pedagogické pracovníky základních i středních škol

Pedagogická fakulta UHK nabízí školení v rozvoji digitální gramotnosti pro pedagogické pracovníky základních i středních škol. Tato školení vznikla v rámci projektu Podpora rozvoje digitální gramotnosti, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366, jsou pořádána na všech pedagogických fakultách v ČR a jsou zdarma.

Všechna školení probíhají online a v jejich průběhu učitel projde obecnou a didaktickou částí (s celkovou časovou dotací 24 hod., 3 online setkání), ve kterých se dozví odpovědi na otázky „Co to digitální gramotnost vlastně znamená a proč bychom měli usilovat o její rozvoj; Jakým způsobem ji můžeme rozvíjet ve svém oboru a pomocí jakých dostupných prostředků“. V rámci všech kurzů jsou pro učitele připraveny ukázky modelových vzdělávacích materiálů a dalších praktických příkladů, které mohou sloužit jako inspirativní zdroj pro další práci. Obsah kurzů je vytvořen s ohledem na plánované revize RVP, které zavádí dílčí kompetence digitální gramotnosti do všech vzdělávacích oborů. Na konci školení účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Pedagogická fakulta UHK nabízí školení pro učitele výtvarné výchovy na všech stupních škol a zeměpisu na SŠ (viz pozvánka v příloze). Kapacita kurzů je omezená.

Aktuální nabídku všech školení (včetně harmonogramu, odkazu na registrační formulář a kontaktní osobu) naleznete na stránkách projektu https://digigram.cz/skoleni/
 

Soubory ke stažení