Hero image

Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků

Romské děti často odchází ze základní školy bez dovedností a znalostí, které potřebují k úspěšnému uplatnění na dalším vzdělávacím stupni. Tento kurz se zaměří na vnímání světa romským dítětem. Díky tomu můžeme lépe pochopit potřeby a motivace romských žáků. Zásadními jsou otázky související se sociálním vyloučením, kterým romské rodiny často čelí. Podrobnosti o kurzu najdete v přiložené pozvánce.