Hero image

Online Infoden k 1. výzvě nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027

v souvislosti s vyhlášením 1. výzvy nadnárodního programu Interreg Central Europe 2021-2027 (výzva byla vyhlášena dne 15. listopadu 2021) připravuje Odbor evropské územní spolupráce MMR ČR v pořadí druhý Infoden, který se bude konat online formou dne 6. 12. 2021 od 10 do 12:45 hod. (využita bude aplikace Webex, připojit se bude možné od 9:45 hod.)Program akce naleznete na webu DotaceEU zde, registrovat se můžete nejpozději do pátku 3. 12. 2021 dopoledne e-mailem na adrese nadnarodni@mmr.cz. 

Termín ukončení 1. výzvy byl stanoven na 23. 2. 2022. Úspěšným projektům má být v 1. výzvě přiděleno až 30% rozpočtu programu!

V den vyhlášení výzvy se uskutečnil online Launch Eventkde byla tato výzva představena v jazyce programu, tj. v angličtině. Na webstránce programu jsou dostupné dokumenty k výzvě (viz FUNDING => DOCUMENTS), dále aplikace Community s možností vyhledávání partnerství a také videa, mj. k obsahu každého ze specifických cílů.