Hero image

Ohlédnutí za prezentací Microsoft Teams ve školách 27. března 2020

Ke sledování prezentace se připojilo dokonce více než 250 účastníků, vyšší počet, než MS garantuje. To způsobilo drobné technické potíže, které ale celkové vyznění prezentace neovlivnily. Pokud jste se nemohli účastnit on-line nebo pokud si chcete některá fakta připomenout, použijte odkaz na prezentaci: https://bit.ly/3dGlhtx. Děkujeme prezentujícím Jindřichu a Janu Šaršonovým, dobrovolníkům, kteří se bez nároku na jakoukoli odměnu a z vlastní iniciativy rozhodli pomoci školám se zaváděním on-line vzdělávání v jednotném komunikačním prostředí, i všem učitelům a ředitelům škol za aktivní přístup. Od 30. března nabízejí pravidelné on-line schůzky na stejné téma vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 13 hodin. Připojit se můžete zde: bit.ly/teamsproskoly