Hero image

Odborný panel - Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Odborný panel na téma Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a uskuteční se online dne 31. března 2021 od 9:00 do 13:00.   

 

Odborný panel je určen zejména zástupcům RT KAP, I-KAP, vedoucím a členům minitýmů (tematických skupin) podnikavosti, tvůrcům a realizátorům projektů, zástupcům organizací spolupracujících s kraji se zájmem o podnikavost, zástupcům MAS / MAP, kteří se zajímají o oblast podnikavosti a členům Edusítě se zaměřením na podporu podnikavosti. V první části panelu organizátoři představí, jak tuto oblast podporuje Europass a jednotlivé kraje, jak může vypadat ekosystém podnikavosti a jaký přínos může mít podpora podnikavosti pro mladé. 

Ve druhé část odborného panelu čeká na účastníky jedno z pěti témat, které si mohou zvolit a o němž budou diskutovat ve vybrané pracovní skupině. Pracovní skupiny jsou určeny zejména tvůrcům a realizátorům projektů a aktivit na podporu podnikavosti a jsou určeny pro sdílení zkušeností a k navázání reálné spolupráce. Výstupy pracovních skupin by měly přispět k dalšímu rozvoji metodické podpory této oblasti a k vytvoření prostoru pro setkávání a sdílení zkušeností v rámci Edusítě. 

 

Odkaz na registrační formulář ZDE

 

Více informací zde: http://www.nuv.cz/p-kap/odborny-panel-p-kap-minikonference-k-podnikavosti
 

 

Odkaz k připojení bude zaslán registrovaným účastníkům několik dní před termínem akce.