Hero image

Nové termíny kurzu pro učitele dětí s odlišným mateřským jazykem – výuka češtiny pro školní rok 2022/2023

Čeština nemusí být vždy mateřským jazykem žáků v českých školách. Jak děti, pro které je čeština cizí jazyk, naučit češtinu používat ve škole, při komunikaci se spolužáky i v běžném životě tak, aby se plynule staly součástí své komunity, Vám ukážeme v našem kurzu.

Co se během kurzu dozvíte?

  • jaké jsou diagnostické nástroje a postupy pro zjišťování jazykové úrovně a jak je využít v praxi
  • jak vytvářet plány podpory, jak připravit vhodné prostředí a pomůcky
  • jak efektivně využívat dostupné online nástroje a zdroje pro výuku
  • jak komunikovat s žákem s OMJ a zapojit ho do třídního kolektivu
  • jak překonávat jazykové bariéry v komunikaci
  • jak spolupracovat s rodiči žáků s OMJ

Časový rozsah: 40 hodin (5 dní)
Termíny
          1. běh:  26. 9., 20. 10., 4. 11., 25. 11., 12. 12. 2022 vždy od 9:00 do 16:00
přihlášení na kurz: https://forms.gle/bWQPDTcMNh7qDx1t5 do 15. 9. 2022

          1. běh: 16. 1., 30. 1., 14. 3. , 16. 3., 17. 4. 2023 vždy od 9:00 do 16:00.
přihlášení na kurz: https://forms.gle/wNSWRUYG5sM6UM5p7 do 1. 12. 2022

Místo: Hradec Králové 
Lektor: Mgr. Markéta Čonková, Mgr. Michaela Jalůvková – ItveSkole.cz, o. p. s.
Cena: zdarma pro učitele škol v Královéhradecké kraji
Více informací: Veronika Půrová, e-mail: vpurova@kr-kralovehradecky.cz , tel: 736 521 878
Kurz je součástí projektu IKAP II – Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19-078/0019192.