Hero image

Nové stránky metodické podpory pro kariérové poradce

Partner č. 1 projektu I-KAP KHK II, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, vytvořil webové stránky, které jsou určeny především školním kariérovým poradcům a poradkyním v Královéhradeckém kraji. Inspiraci zde ale mohou najít všichni, kteří se o danou oblast zajímají, včetně žáků a jejich rodičů. 

Přístup je možný z domovské stránky PPP a SPC KHK pod záložkou Projekty nebo přímo na adrese www.poradenstvikhk.cz/karierove.