Hero image

Národní soutěž v digitálních kompetencích 2022

Soutěž bude probíhat od 1. řijna 2022 až do 31. ledna 2023. Zúčastnit se může každá škola, která projeví zájem. Bude se soutěžit ve třech kategoriích, a to o nejaktivnější školu, nejzapálenějšího učitele/učitelku a o nejvšestrannějšího žáka/žákyni.

K vyhodnocení soutěže budou tento rok zohledněny digitální dovednosti z oblasti robotiky, informatického myšlení, programování. Ceny věnují ČSKI a CertiCon a výherci samotní si budou moci vybrat takovou cenu, která se jim bude nejvíce líbit.

Soubory ke stažení