Hero image

Nabídka webinářů společnosti V lavici

Absolvováním webináře každý účastník získá:

  • Osvědčení o absolvování vzdělávacího webináře
  • Materiály z výuky a možnost opětovného přehrání záznamu z webináře
  • Možnost klást své dotazy lektorům webinářů
  • Informace k dané problematice

Aktuální nabídku webinářů naleznete v příloze. Realizujeme webináře i pro celé sborovny a pedagogické sbory, při počtu nad 12 osob nabízíme slevu.