Hero image

Nabídka produktů společnosti V lavici

Webináře

U společnosti V lavici najdete nabídku online vzdělávacích webinářů, jejich výhodou je absolvování z pohodlí domova, sdílení zkušeností z praxe, využití online chatu s lektorkou webináře a v neposlední řadě získání osvědčení o absolvování a přístup k materiálům z webináře pro každého účastníka. Nabídku webinářů na aktuální pedagogická, psychologická či speciálně pedagogická najdete na webových stránkách www.vlavici.cz

Pomůcky, pracovní sešity, hry 

Jako vydavatelství vydává společnost V lavici celou řadu didaktických pomůcek a pracovních sešitů. V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Dále také didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Katalog produktů najdete v příloze. Od května byl e-shop rozšířen o výtvarné a školní potřeby. 

Logopedie V lavici 

Od února 2021 byl spuštěn nový webový portál – Logopedie V lavici – www.logopedie.vlavici.cz, který slouží nejen pro pedagogické pracovníky v mateřských školách, logopedické asistenty i logopedy, ale i pro rodiče dětí s narušenou komunikační schopností. Ve stovkách cvičení si může dítě procvičovat slovní zásobu, vhodnou artikulaci, sluchovou a zrakovou percepci, grafomotoriku, rozvíjet čtení, psaní a mnoho dalšího. Webovou aplikace je možné hradit z Doporučení pro vzdělávání žáky ve ŠZ. 

DVPP a kurzy pro pedagogy 

Dále byl vytvořeny také kurzy pro pedagogické pracovníky v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které jsou akreditované MŠMT ČR. V nabídce je ADHD, Specifické poruchy učení, spolupráce pedagoga a AP, Logopedické chvilky v MŠ a ZŠ a mnoho dalšího. Pro pedagogy, kteří by si chtěli rozšířit odbornost, je na 7 místech v ČR připraven kurz – Logopedický asistent. Více informací najdete na stránkách na webových stránkách.