Hero image

Nabídka metodické podpory školám v oblasti kariérového poradenství a kariérového vzdělávání

Pro výchovné poradkyně a poradce základních a středních škol v KHK, kteří nejsou zapojeni do projektu I-KAP KHK II Podpora kariérového poradenství, máme připravenou NABÍDKU METODICKÉ PODPORY V OBLASTI ROZVOJE KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Nabízíme tyto konkrétní oblasti podpory:

  • KONZULTACE (telefonicky, emailem, online, osobně)
  • INFORMAČNÍ SERVIS (projektový web: metodiky, literatura, náměty hodin, metodické pomůcky, odkazy, …)
  • REFLEXE AKTIVIT NA ŠKOLE (reflexe aktivit, které již na škole v rámci KP probíhají, nabídka autoevaluačních nástrojů, zprostředkování náhledu, jak a jakým směrem KP dále rozvíjet, …)
  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE ŠKOLAMI ZAPOJENÝMI DO PROJEKTU (sdílení dobré praxe, přehled projektových aktivit)
  • Podrobné informace o aktivitách projektu najdete na našem webu: https://www.poradenstvikhk.cz/karierove/

V případě zájmu kontaktujte:
Martin Švec
metodik aktivit kariérového poradenství IKAP KHK II
e-mail: m.svec@pppkhk.cz
tel: 725 986 911