Hero image

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitních zkoušek

MŠMT vyhlásilo pokusné ověřování uznávání mezinárodních certifikátů digitálních kompetencí v rámci profilové části maturitních zkoušek Vedení školy může rozhodnout o tom, jaké mezinárodně platné certifikáty z oblasti digitálních technologií a do jaké míry uzná svým maturantům v rámci profilové části MZ. Na rozdíl od maturity z jazyků je možné v oblasti digitálních kompetencí uznat pouze část MZ, nikoli nahradit MZ jako celek, zato lze využít i více různých certifikátů najednou. Možnost škol uznat maturantům mezinárodní certifikáty digitálních kompetencí (CISCO, Autodesk, Microsoft, Oracle a ECDL) přispěje nejen ke zvýšení standardizace a zlepšení úrovně vzdělávání, ale také výrazně prospěje studentům, kteří se nad rámec svých běžných školních povinností iniciativně snaží prohloubit své znalosti v této oblasti, lhostejno zda pro uspokojení svých ambicí nebo pro zvýšení šancí na nalezení lepšího uplatnění na trhu práce. Bližší informace můžete získat na webu ministerstva školství (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-zamereneho-na-uznavani).